Conferința de lansare a proiectului Întărirea capacității administrative a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice
pentru reglementarea, autorizarea, evaluarea și monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice
21 noiembrie 2019
Obiective si rezultate Vezi detalii despre proiect.

Noutăți /Anunțuri

 • ANUNȚ SELECȚIE EXPERȚI PROIECT POCA – FAZA II

  Asociația Municipiilor din România angajează experți în vederea implementării proiectului cu titlul „ Întărirea capacității administrative a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice pentru reglementarea, autorizarea, evaluarea și monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice,” ID 127462, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă

  16 decembrie 2019
 • ANUNȚ SELECȚIE EXPERȚI PROIECT POCA – FAZA I

  Asociația Municipiilor din România angajează experți în vederea implementării proiectului cu titlul „ Întărirea capacității administrative a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice pentru reglementarea, autorizarea, evaluarea și monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice,” ID 127462, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă

  12 decembrie 2019
 • Conferința de lansare a proiectului, 21 noiembrie 2019

  Ieri, 21 noiembrie 2019, la București, a avut loc Conferința de lansare a proiectului „Întărirea capacității administrative a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice pentru reglementarea, autorizarea, evaluarea și monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice”, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020.

  21 noiembrie 2019

Despre proiect

Lider de Parteneriat

Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (A.N.R.S.C.)

Partener

Asociația Municipiilor din România (A.M.R.)

Proiect cofinanțat

Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

13 august 2019
Data de începere a proiectului
21 noiembrie 2019
Conferința de lansare a proiectului
12 decembrie 2021
Finalizare proiect

 „Întărirea capacităţii administrative a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile
Comunitare de Utilităţi Publice pentru reglementarea, autorizarea, evaluarea şi monitorizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice”

Cod MySMIS:127462


Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.