ANUNȚ SELECȚIE EXPERȚI PROIECT POCA – FAZA I

ANUNȚ SELECȚIE EXPERȚI PROIECT POCA – FAZA I

Asociația Municipiilor din România angajează experți în vederea implementării proiectului cu titlul „ Întărirea capacității administrative a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice pentru reglementarea, autorizarea, evaluarea și monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice,” ID 127462, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă

how can we help you?

Contact us at the Consulting WP office nearest to you or submit a business inquiry online.