Conferința de lansare a proiectului, 21 noiembrie 2019

Ieri, 21 noiembrie 2019, la București, a avut loc Conferința de lansare a proiectului „Întărirea capacității administrative a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice pentru reglementarea, autorizarea, evaluarea și monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice”, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020.

Proiectul este implementat în perioada august 2019 – decembrie 2021 de A.N.R.S.C. în parteneriat cu Asociația Municipiilor din România și are ca obiectiv  general dezvoltarea unui sistem coerent de gestiune a serviciilor comunitare de utilități publice printr-un sistem informatic integrat.  Rolul AMR, în calitate de Partener, este de a elabora o procedură de stabilire a profitului rezonabil pentru serviciile de utilităţi publice.

La eveniment au participat reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale, precum și reprezentanți ai operatorilor de servicii de utilități publice.

how can we help you?

Contact us at the Consulting WP office nearest to you or submit a business inquiry online.